Utskriftsvennlig versjon

Rutiner ved driftsstans

Nødprosedyrer

Ved driftsstans sender systemansvarleg melding til Software Innovation .
Dersom arkiv- og saksbehandlingssystemet er ute av drift meir enn 3 dagar gjeld følgande:

Serveren er nede

· Ein arbeidskopi vert levert til Dokumentsenteret

· Sakshandsamar må gi beskjed til Dokumentsenteret om korleis dokumentet er besvart

· Kopi av utgående brev signert av sakshandsamar og leiar må sendast til Dokumentsenteret for journalføring i arkiv- og sakshandsamingssystemet

· Dokumentsenteret registrerer sakene i etterkant

 

Skanneren er nede

· Posten blir skanna via kopimaskinskanneren og journalført i arkiv- og saksbehandlingssystemet Public 360

· Hastepost vert prioritert

 

Serveren og skanner er nede

· Dokumentsenteret må registrere manuelt

· Ein arbeidskopi vert levert til avdeling/sakshandsamar

· Sakshandsamar må gi beskjed til Dokumentsenteret om korleis journalposten er besvart

· Kopi av utgåande brev signert av sakshandsamar og leiar vert sendt til Dokumentsenteret for journalføring i arkiv- og sakshandsamingssystemet

· Dokumenta blir registrert i arkiv- og sakshandsamingssystemet i etterkant

 

Varsling

· Varsling skjer via driftsmelding på HVO sine heimesider

Laster...